Loading...
Úvodná stránka 2017-04-06T14:05:48+00:00

Sanácie muriva

Sanácie muriva

Dlhoročné skúsenosti Vám ponúkame v komplexnosti služieb od analýzy a identifikácie potrieb, projektovom riešení až po realizáciu.

VIAC INFORMÁCII

Striekané izolácie

Striekané izolácie

V súčasnosti dochádza k čoraz väčšiemu záujmu o striekanú izoláciu jednak zo strany výskumu, cez samotnú aplikáciu až po konečného užívateľa.

VIAC INFORMÁCII

Hydroizolácie

Hydroizolácie

Spločnosť VIKI spol. s r.o. využíva širokú paletu hydroizolačných systémov

VIAC INFORMÁCII

Statické zostilnenie

Statické zostilnenie

Spločnosť VIKI spol. s r.o. využíva širokú paletu hydroizolačných systémov

VIAC INFORMÁCII

Predmetom realizácie sú špeciálne práce v oblasti:

• sanácii betónových a tehlových konštrukcií
• rekonštrukcie objektov
• statické zosilňovanie a zabezpečovanie konštrukcií a objektov
• injektážne práce polyuretánovými , epoxidovými , akrilovými a cementovými zmesami
• hydroizolácie – membránové, kryštalické, striekané za horúca-Polyurea
• práce s vysokotlakovým vodným lúčom
• renovácie vodovodných potrubí IN SITU
• monitorovanie potrubí
• podlahové systémy

Personálne zabezpečenie

K dispozícii je vám zaškolený a motivovaný personál pre vykonávanie prác aj obsluhu technologických zariadení potrebných k realizácii služby. Personál je pravidelne školený v odbornej oblasti, v oblasti aplikácie stavebných materiálov ale aj v oblasti BZPO a požiarnej ochrany. Dôkazom našej kompetentnosti je aj získaný a udržiavaný certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001:2008.

Technické zabezpečenie

Komplexnosť a kvalitu realizovanej služby vám zabezpečíme aj vďaka strojno-technologickému vybaveniu spoločnosti, napr. vysokotlakové vodné lúče Hammelmann, injektážne čerpadlá, epoxidačné zariadenie, zariadenie na jadrové vrty, zariadenie na nástrek izolácií za horúca, rezaciu techniku, pásové teleskopické rameno, vŕtacie zariadenie a ďalšie potrebné vybavenie.